Regelbunden bilservice – ett sätt att spara pengar

Det finns många anledningar till att göra en regelbunden bilservice. Även om det kostar en slant att lämna in bilen på
service så kommer du att spara pengar på att göra en service av bilen regelbundet.

Gör en bilservice hos Skurups Däckservice

Vi genomför regelbunden bilservice, oljeservice och A/C-service. Skurups Däckservice tar emot alla bilmärken för service,
även elbilar och hybridbilar. Vi servar din bil enligt servicebokens riktlinjer, vilket medför att du behåller din garanti samt fyller i
både digitala och manuella serviceböcker.

Regelbunden bilservice – ett sätt att spara pengar

Det finns många anledningar till att göra en regelbunden bilservice. Även om det kostar en slant att lämna in bilen påservice så kommer du att spara pengar på att göra en service av bilen regelbundet.

Gör en bilservice hos Skurups Däckservice

Vi genomför regelbunden bilservice, oljeservice och A/C-service. Skurups Däckservice tar emot alla bilmärken för service, även elbilar och hybridbilar. Vi servar din bil enligt servicebokens riktlinjer, vilket medför att du behåller din garanti samt fyller i både digitala och manuella serviceböcker.

Därför ska du serva bilen

Du ska serva din bil för att den ska fungera bra och vara så säker som möjligt. En bil som inte servas tenderar att ha en
högre bränsleförbrukning än en som inte lämnas in på service. Faktum är att även ett mindre problem, som oljebyte,
kan påverka bilens bränsleförbrukning.

För att bilförsäkringen ska gälla fullt ut krävs det att bilservicen genomförs enligt serviceboken. Även maskinskadeförsäkringen
kräver att service och reparationer är fackmannamässigt utförda och assistansförsäkringen gäller inte om det inträffar
ett fel orsakas av bristande underhåll.

Därför ska du serva bilen

Du ska serva din bil för att den ska fungera bra och vara så säker som möjligt. En bil som inte servas tenderar att ha en högre bränsleförbrukning än en som inte lämnas in på service. Faktum är att även ett mindre problem, som oljebyte, kan påverka bilens bränsleförbrukning.

För att bilförsäkringen ska gälla fullt ut krävs det att bilservicen enligt serviceboken. Även maskinskadeförsäkringen
kräver att service och reparationer är fackmannamässigt utförda och assistansförsäkringen gäller inte om det inträffar ett fel orsakas av bristande underhåll.

Bilservice
Bilservice
Bilservice Skurup
Bilservice Skurup

Vad är skillnaden mellan besiktning och service?

Det är obligatoriskt att besiktiga bilen, gör du inte det i tid drabbas bilen av körförbud. Det finns däremot ingen lag som
säger att ditt fordon måste genomgå en bilservice, men det är bra att serva bilen innan den ska besiktigas. Det gör att du
slipper onödiga anmärkningar och en eventuell ombesiktning.

Tre anledningar till att genomföra en regelbunden bilservice

1) Du känner dig trygg när bilen ska besiktigas.
2) Det är lättare att sälja en bil som servats regelbundet.
3) Vi genomför bilservice enligt servicebokens riktlinjer vilket medför att du behåller din nybilsgaranti.
4) Som AD Bilverkstad erbjuder vi service på din bil med reservdelar, tillbehör och övriga kvalitetsprodukter från
starka varumärken till humana priser.

Här kan du läsa mer om AD Bilverkstad.

Vad är skillnaden mellan besiktning och service?

Det är obligatoriskt att besiktiga bilen, gör du inte det i tid drabbas bilen av körförbud. Det finns däremot ingen lag som säger att ditt fordon måste genomgå en bilservice, men det är bra att serva bilen innan den ska besiktigas. Det gör att du slipper onödiga anmärkningar och en eventuell ombesiktning.

Tre anledningar till att genomföra en regelbunden bilservice

1) Du känner dig trygg när bilen ska besiktigas.
2) Det är lättare att sälja en bil som servats regelbundet.
3) Vi genomför bilservice enligt servicebokens riktlinjer vilket medför att du behåller din nybilsgaranti.
4) Som AD Bilverkstad erbjuder vi service på din bil med reservdelar, tillbehör och övriga kvalitetsprodukter från
starka varumärken till humana priser.

Här kan du läsa mer om AD Bilverkstad.

Bilverkstad

Däckservice